[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] LUDZIE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Anna Kozioł
doktor habilitowany, profesor UMCS
 
tel. 48 (081) 537 55 02
e-mail anna.koziol@poczta.umcs.lublin.pl
www
praca magisterska: „Badania fazowe układu zeolit amonowy X - azotan niklawy sześciowodny” – 1975 (UMCS)
doktorat: „Rentgenograficzne badanie struktury lupininy i jej pochodnych” – 1980 (UAM)
rozprawa habilitacyjna: „Geometria i zdolności asocjacyjne czwartorzędowych kationów pochodnych sparteiny i tiobinufarydyny na podstawie badań strukturalnych” – 1993 (UJ)