[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] APARATURA [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
dyfraktometr rentgenowski KM4 do badań monokryształów, wyposażony w lampę z anodą miedziową
zestaw do badań termomikroskopowych ze stolikiem grzewczym LINKAM LTS 350
SAXS (kamera Kratky’ego)
dyfraktometr do badań preparatów polikrystalicznych DRON