[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] BADANIA - ZESPÓŁ RENTGENOGRAFII STRUKTURALNEJ [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Celem badań strukturalnych jest jednoznaczne określenie budowy chemicznej cząsteczek oraz sposobu oddziaływań niekowalencyjnych w tych kryształach molekularnych. Pierwsze zagadnienie jest istotne przede wszystkim dla współpracujących z nami grup badawczych z laboratoriów syntezujących nowe związki organiczne. Drugi problem jest szczególnie ważny, ponieważ dla większości związków wykonywane były badania aktywności biologicznej, a przyczyną tej aktywności jest zdolność do specyficznych oddziaływań niekowalencyjnych. Ponadto znajomość struktury kryształu jest źródłem wielu informacji wzbogacających wiedzę o układach supramolekularnych.
Badaliśmy i badamy wiele pochodnych związków naturalnych (np. askorbiniany, cytryniany, winiany, glukozofosforany, alkoloidy chinolizydynowe, tyminy), środków farmakologicznych (np. buspironu, olanzapiny, finasterydu, diklofenaku, tetracyklin, bleomycyny, 99gTc).
W sferze naszych zainteresowań znalazły się m.in.: