Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] DYDAKTYKA [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
W Zakładzie Krystalografii prowadzone są kursy z podstaw krystalografii i krystalochemii oraz zajęcia (ćwiczenia laboratoryjne/komputerowe) z wykorzystania oprogramowania krystalograficznego w chemii, a dla studentów wyższych lat odbywają się: Spis prac magisterskich i licencjackich
Podręczniki autorstwa pracowników zakładu