Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] DYDAKTYKA - PODRĘCZNIKI AUTORSTWA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
  1. T. Penkala - Optyka kryształów; Wyd. Geologiczne, Warszawa 1955
  2. T. Penkala - Elementy mineralogii; PWN, Warszawa 1956
  3. T. Penkala - Zarys krystalochemii; PWN, Warszawa 1966
  4. T. Penkala - Elementy mineralogii i krystalogarfii; PWN, Warszawa 1965 (II wydanie)
  5. T. Penkala - Podstawy chemii ogolnej; PWN, Warszawa 1969
  6. T. Penkala - Elementy krystalografii geometrycznej; PWN, Łódź 1970
  7. T. Penkala - Zarys krystalografii; PWN, Warszawa 1972 (II wydanie).
wstecz