[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] LUDZIE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Elżbieta Olszewska
adiunkt
 
tel. 48 (081) 537 56 41
e-mail elzbieta.olszewska@poczta.umcs.lublin.pl, elakob@wp.pl
wwwserwisy.umcs.lublin.pl/elzbieta.olszewska
Konsultacje (rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy):
wtorek 11.00-12.30
czwartek 11.00-12.30