[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] HISTORIA ZAKŁADU [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Zakład Krystalografii wywodzi się z jednej z pierwszych czterech katedr chemicznych powstałych na UMCS – Katedry Mineralogii i Petrografii. Katedra ta istniała w latach 1945 – 1957. Następnie, w wyniku zmian programu studiów chemicznych, nazwa jej została zmieniona na Katedrę Mineralogii i Krystalografii (1957 – 1970). W roku 1970 została utworzona Pracownia Krystalografii, która 7 kwietnia 1994 r. została przekształcona w Zakład Krystalografii.
 
A tutaj warto zajrzeć!
 
[1]Program wykładów i ćwiczeń na rok 1947/48
 
[2]Kontakty naszego uniwersytetu z zagranicą, pismo z dnia 28 maja 1947 r.
 
[3]Ogólne dane o Katedrze Mineralogii i Petrografii U.M.C.S., mieszczącej się ówczas w Lublinie przy ulicy Głowackiego 2, pismo z dnia 29 sierpnia 1949 r.
 
[4]Przodownicy Pracy, pismo z dnia 5 lipca 1949 r.
 
[5]W sprawie chóru akademickiego, 7 grudnia 1949 r.
 
[6]Dzień Kobiet, marzec 1950 r.
 
[7]Sprawozdanie z działalności dydaktycznej Katedry Mineralogii i Petrografii, 7 marca 1950 r.
 
[8]Uroczyste zebranie ku uczczeniu 32 rocznicy Armii Radzieckiej, luty 1950 r.
 
[9]Uroczysta akademia dla uczczenia 33 Wielkiej Rewolucji Październikowej, listopad 1950 r.
 
[10]Sprawozdanie z ćwiczeń, 17 marca 1950 r.
 
[11]Historia Katedry opisana przez dr Tadeusza Penkalę, będącego kierownikiem w latach 1957 – 1970. Notatka z roku 1967.
 
[12] Zdjęcie Anny Barcickiej, która w latach 1970 – 1986 kierowała Pracownią Krystalografii.
 
[13]Program studiów - Lista przedmiotów i egzaminów z roku 1970 na kierunku chemia.