[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] HISTORIA ZAKŁADU [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Uzyskane stopnie naukowe:
 
Doktoraty:
Habilitacje: