[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] LUDZIE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Irena Wawrzycka-Gorczyca
adiunkt
 
tel. 081 5375582
e-mail: irena.wawrzycka-gorczyca@poczta.umcs.lublin.pl; iwawrz@gazeta.pl
www: serwisy.umcs.lublin.pl/irena.wawrzycka-gorczyca
Konsultacje:
Poniedziałek - 12.00-13.00
Sroda - 9.00-10.00