[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] PUBLIKACJE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
1974–1985
 1. A. Koziol, Z. Kosturkiewicz, H. Podkowinska "Structure of the Alkaloid Lupinine" Acta Crystallogr. B34, 3491–3494 (1978).

 2. A. Koziol, Z. Kosturkiewicz "Crystal Data of Some 2-Hydroxy-5-n -alkylphenyl-n -alkylketoximes and Their Cu(II) Complexes" Polish J. Chem. 53, 1393–1395 (1979).

 3. A. E. Koziol, M. Gdaniec, Z. Kosturkiewicz "Structure of (-)-Lupinine Hydrochloride" Acta Crystallogr. B36, 980–981 (1980).

 4. A. E. Koziol, M. Gdaniec, Z. Kosturkiewicz "Structure of (+)-Epilupinine" Acta Crystallogr. B36, 982–983 (1980).

 5. A. E. Koziol, Z. Kosturkiewicz "(-)-Iodolupinane Perchlorate" Acta Crystallogr. B36, 2483–2485 (1980).

 6. A. E. Koziol, A. Rajchel "A cis -syn  Photodimer of Thymine: Thy[1(CH2 -CHOH-CH2)1’]Thy" Acta Crystallogr. B38, 999–1001 (1982).

 7. Z. Pajak, M. Grottel, A. E. Koziol "Crystal Structure and Molecular Dynamics of Guanidinium Perchlorate" J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2, 78, 1529–1538 (1982).

 8. A. E. Koziol, H. Podkowinska "(-)-Tosyloxylupinane p -Toluenesulfonate" Acta Crystallogr. C39, 1373–1374 (1983).

 9. A. E. Koziol "(+)-Lupinine-N -methiodide" Acta Crystallogr. C39, 1375–1377 (1983).

 10. A. E. Koziol, J. Ksiezopolski, M. Janczewski "Effect of Molecular Structure on Optical Properties of Sulfoxide Systems. Absolute Configurations of Optically Active Benzyl- and p -Bromobenzylsulfinylacetic Acids" Polish J. Chem. 57, 41–47 (1983).

 11. A. E. Koziol, J. Ksiezopolski, M. Janczewski "Effect of Molecular Structure on Optical Properties of Sulfoxide Systems. Part II. The Absolute Configuration of m-Bromobenzylsulfinylacetic Acid" Polish J. Chem. 57, 1231–1236 (1983).

 12. A. E. Koziol "Guanidinium Perchlorate: A Refinement in the Space Group R3m" Z. Kristallogr. 168, 313–315 (1984).

 13. A. E. Koziol, Z. Kosturkiewicz "Crystal and Molecular Structure of 2-Hydroxy-5-ethylphenyl-methyl Ketoxime" Polish J. Chem. 58, 569–575 (1984).

 14. U. Majchrzak-Kuczynska, A. E. Koziol, K. Langowska, M. Wiewiorowski "Further Studies on the Stereochemistry of Sparteine, Its Isomers and Derivatives. X. The Molecular and Crystal Studies of N (16)-Methiodide and N (16)-Methperchlorate of Sparteine. Reinvestigation." Bull. Pol. Acad. Sci., Chem. 32, 233–253 (1984).

 15. A. E. Koziol, W. Majewski, M. Janczewski "Absolute Configuration of (-)-Methyl-2-(4-bromobenzylsulfinyl)benzoate" Acta Crystallogr. C41, 144–146 (1985).

 16. A. E. Koziol, K. Kurys, M. Janczewski "The Crystal Structure of p-Nitrobenzyl Esters of (+)-1,5-Nitronaphthylsulfinylacetic Acid" Z. Kristallogr. 171, 165–171 (1985).

 17. A. E. Koziol "The Crystal and Molecular Structure of N' -Monomethylthiobinupharidine Iodide Dihydrate - the Methiodide of Nuphar Alkaloid" J. Mol. Struct. 130, 327–334 (1985).

 18. M. Gdaniec, G. Wenska, A. E. Koziol 1-[3-(Imidazol-1-yl)propyl]thymine {Thy[1(CH2)31’] Im}: 14-Methyl-4,6,10,12-tetraaza-tetracyclo-[8.4.0.02,6.03,14]tetradec-4-ene-11,13-dione" Acta Crystallogr. C41, 1230–1232 (1985). 19. A. Barcicka, S. Pikus, K. Stepniak, W. Wołacewicz „Wpływ temperatury na formy zeolitu NaX, NH4X i La(NH4)X oraz wpływ pary wodnej w podwyższonych temperaturach na formy HX i LaX” Przem. Chem., 53, 1974, 286-290.

 20. A. Barcicka, J. Barcicki, S. Pikus, W. Wołacewicz „Badania wpływu pary wodnej w podwyższonych temperaturach na aktywność katalityczną zeolitów X” Przem. Chem., 53,1974, 340-342.

 21. A. Barcicka, S. Pikus „Wpływ temperatury na zeolit La(NH4)X o różnym stopniu wymiany NH4 na La+3”, Przem. Chem., 55, 1976, 407-410.

 22. A. Barcicka, S. Pikus „Wpływ obróbki hydrotermicznej na zeolit La(NH4)X o różnym stopniu wymiany NH4 na La+3” Przem. Chem., 55, 1976, 593-596.

 23. A. Barcicka, B. Ciesla, S. Pikus, K. Stepniak „Wpływ obróbki hydrotermicznej na zeolit Ce(NH4)X o różnym stopniu wymiany NH4 na Ce+3” Annales UMCS - Sectio AA, 19,1978, 231-342.

 24. A. Barcicka, S. Pikus, M. Jakubowska „Wpływ dodatku platyny na dyspersję niklu osadzonego na nośniku zeolitowym” Przem. Chem., 62,1982, 82-84.

 25. M. Bülow, P. Struve, S. Pikus “Influence of hydrothermal pretreatmnet on zeolitic diffusivity detected by comparative kinetics and small angle X-ray scattering investigation” Zeolites, 2,1982, 267-270.

 26. A.L. Dawidowicz, S. Pikus “Application of small angle X-ray scattering (SAXS) method to the investigation heterogeneity in porous glasses” Applied Surface Science, 17, 1983, 45-52.

 27. A.L. Dawidowicz, D. Nazimek, S. Pikus “The influence of boron atoms on the surface of controlled porous glasses on the properties of the carbon deposit obtained by pyrolysis of alcohol” J. Skubiszewska, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 7, 1984, 53-63.

 28. S. Pikus, A.L. Dawidowicz “Investigation of surface heterogeneity in thermally treated controlled porous glasses and systems silica gels/borate crystals by means of the SAXS method” Applied Surface Science, 24, 1985, 274-282.

wstecz