[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] PUBLIKACJE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
1993
  1. I. Choma, A.L. Dawidowicz, R. Dobrowolski, S. Pikus “Siliceous sorbents with immobilized Carbowax 20m as column packings for liquid chromatography. I. Physico–chemical properties of siliceous materials with immobolized Carbowax 20M layer”, J. of Chromatography, 641, 1993, 205-210.

  2. S. Pikus “The Possibilities of Small Angle X-ray Scattering Method (SAXS) as Employed for Investigations of Some Catalytic Systems” Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 2/16, 1993, 291-299.
wstecz