[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] PUBLIKACJE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
1996
  1. M. Szymula, A. E. Koziol, J. Szczypa „Effect of the Xanthate Chain Length on Decrease of Xanthate Concentration in the Solutions in Contact with Copper Sulphides” Int. J. Mineral Proces. 46, 123–135 (1996).

  2. B. Jasinska, A. Koziol, T. Goworek "Ortho-positronium lifetimes in nonspherical voids” J. Radioanal. Nucl. Chem. 210, 617–623 (1996).  3. L. Fuks, S. Pikus “Materials for in-situ monitoring of light water reactor (LWR) water chemistry by optical method” Annual Report of Institute of Nuclear Chemistry and Technology for 1995, Warszawa 1996, 46-48.

  4. J. Jamroz, S. Pikus, J. Rogalski “The influence of the extrusion on some properties of the products from potato starch” Żywność. Technologia. Jakość., 2(7), 1996, 191-199.

  5. L. Pajak, S. Pikus, D. Wasilewska „Wyznaczanie powierzchni właściwej szkieł porowatych za pomocą metody małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)” Archiwum nauki o materiałach, 3, 1996, 259-268.

wstecz