[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] PUBLIKACJE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
2004
 1. I. Wawrzycka-Gorczyca, A.E. Koziol, M. Glice, J. Cybulski „Structure of polymorphic form II of 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H -thieno [2,3-b][1,5]benzodiazepine” Acta Cryst. E60 (2004) o66–o68.

 2. I. Wawrzycka-Gorczyca, L. Mazur, A.E. Koziol „2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine methanol solvate” Acta Cryst. E60 (2004) o69–o71.

 3. D. Siodlak, M. A. Broda, B. Rzeszotarska, E. Kolodziejczyk, A. E. Koziol „Molecular and crystal structure of Ac-(Z)-ΔAbu-NMe2 and Ac-DL-Abu-NMe2 as compared to those of related molecules” Z. Kristallogr. 219 (2004) 231–238.

 4. L. Mazur, J. Tokarska, A.E. Koziol, M. Kopacz „Ammonium quercetin-5’-sulfonate formamide solvate” Acta Cryst. E60 (2004) o779–o781.

 5. D. Siodlak, B. Rzeszotarska, M. A. Broda, A. E. Koziol, E. Kolodziejczyk „Conformational investigation of α,β-dehydropeptides. XIII. Conformational properties of N-acetyl-α,β-dehydrovaline N ’,N ’-dimethylamide” Acta Biochim. Polon. 51 (2004) 145–152.

 6. M. A. Broda, L. Mazur, A. E. Koziol, B. Rzeszotarska „Geometrical and conformational preferences of the 9-fluorenylmethoxycarbonyl-amino group” J. Peptide Sci. 10 (2004) 448–461.

 7. T. Pena Ruiz, M. Fernandez-Gomez, J.J. Lopez Gonzalez, A.E. Koziol, J.M. Granadino Roldan „Weak C–H...O and C–H...pi; hydrogen bonds in crystal of 1-indanone. A structural and spectroscopic analysis” J. Mol. Struct. 707 (2004) 33–46.

 8. L. Mazur, A.E. Koziol, B. Modzelewska–Banachiewicz „4-(4-Methylphenyl)-3-(4-pyridyl)-4H -1,2,4-triazole” Acta Cryst. E60 (2004) o2244–o2246.

 9. L. Mazur, A.E. Koziol, B. Modzelewska–Banachiewicz „C–H...N contacts in the 4-phenyl-3-(4-pyridyl)-4H -1,2,4-triazole” Acta Cryst. E60 (2004) o2287–o2289.

 10. M. Dobosz, A. Siwek, I. Wawrzycka-Gorczyca, A.E. Koziol „Cyclization of thiosemicarbazide derivatives of thiophene-2-carboxylic acid” Annals of the Polish Chemical Society Vol. 3 (2004) 68–71. 11. S. Pikus, E. Olszewska, M. Kozak, SAS characterization of organic film deposited on porous silicas, Proceedings of the XIX Conference on Applied Crystallography, (H. Morawiec, D. Stroz, Eds.), World Scientific,Singapore, (2004) 351.

 12. S. Pikus, E. Olszewska, M. Majdan, L. Pajak, High quality powder diffraction data for A-type zeolite with selected divalent d-electron metals, Powder Diffraction, 19 (2004) 172.

 13. J. Jamroz, S. Pikus, M. Wlodarczyk-Stasiak, E. Olszewska, Wplyw warunkow ekstruzji na powstawanie niejednorodnosci w rozkladzie gestosci elektronowej w produktach skrobiowo-bialkowych, Annales UMCS, Sec. E, 59 (2004) 1941.

 14. I. Melnyk, S. Pikus, N. Semus'o, R.Gladyshevskii, Phase diagrams of the Ln-Al-{Si,Ge} systems, Archiwum nauki o materialach, 25 (2004) 113.

 15. M. Majdan, A. Gladysz-Plaska, S. Pikus, D. Sternik, O. Maryuk, E. Zieba, P. Sadowski, Tetrad effect in the distribution constants of the lanthanides in their adsorption on the zeolite A, J. Molecular Structure, 702 (2004) 95.

wstecz