[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] PUBLIKACJE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
2007
 1. M. Struga, B. Miroslaw, I. Wawrzycka-Gorczyca, J. Kossakowski, A.E. Koziol „Synthesis, molecular and crystal structure of two tricyclic N-aminoimides” Pol. J. Chem. 81, 51–59 (2007).

 2. I. Wawrzycka-Gorczyca, P. Borowski, J. Osypiuk-Tomasik, L. Mazur, A.E. Koziol „Crystal structure of olanzapine and its solvates. Part 3. Two and three-component solvates with water, ethanol, butan-2-ol and dichloromethane” J. Mol. Struct. 830, 188–197 (2007).

 3. K. Sztanke, K. Pasternak, J. Rzymowska, M. Sztanke, M. Kandefer-Szerszen, I. Dybala, A.E. Koziol „Identification of antitumor acitvity of novel derivatives of 8-aryl-2,6,7,8-tetrahydro-imidazo[2,1-c ][1,2,4]triazine-3,4-dione and 8-aryl-4-imino-2,3,7,8-tetrahydroimidazo [2,1-c ][1,2,4]triazin-3(6H )-one” Bioorg. Med. Chem. 15, 2837–2849 (2007).

 4. A. Kusakiewicz-Dawid, E. Masiukiewicz, B. Rzeszotarska, I. Dybala, A.E. Koziol, M.A. Broda „The synthesis, structure and properties of N -acetylated derivatives of ethyl 3-amino-1H -pyrazole-4-carboxylate” Chem. Pharm. Bull. 55, 747–752 (2007).

 5. A. Drzewiecka, K. Stepniak, A. Barcicka, A.E. Koziol „Poly[[pentaaquasulfato-µ4(R,R)-tartrato-dicadmium(II)] trihydrate]” Acta Cryst. C63, m346–m348 (2007).

 6. L. Mazur, A.E. Koziol, B. Modzelewska-Banachiewicz „4-(4-Methylphenyl)-3-(2-pyridyl)-4H -1,2,4-triazole” Acta Cryst. E63, o3455 (2007).

 7. A. Drzewiecka, A.E. Koziol, M. Lowczak, T. Lis „Poly[tertaaquadi-µ6-citrato-tetracopper(II)]: a redetermination” Acta Cryst. E63, m2339–m2340 (2007).

 8. M. Krawiecka, I. Wawrzycka-Gorczyca, A. Galazka, J. Kossakowski, A.E. Koziol „10,11-Dihydroxy-4-azatricyclo[5.2.2.0 2,6]undec-8-ene-3,5-dione” Acta Cryst. E63, o3878 (2007).

 9. M. Pitucha, M. Dobosz, K. Stepniak, I. Dybala, A.E. Koziol „Synthesis and structure of mono- and disubstituted derivatives of 4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one” Polish J. Chem. 81, 2103–2114 (2007). 10. M. Majdan, B. Tarasiuk, A. Gladysz-Plaska, S. Pikus, Adsorption of organic pollutants on organo-clays, Przem. Chem., 86 (2007) 126.

 11. S. Pikus, L.A. Solovyov, M. Kozak, M. Jaroniec, Comparative studies of p6m siliceous mesostructures by powderX-ray diffraction and nitrogen adsorption, Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5682.

 12. Z. Rzaczynska, M. Wozniak, W. Wolodkiewicz, A. Ostasz, S. Pikus, Thermal properties of lanthanide(III) complexes with 5-amino-1,3-benzenedicarboxylic acid, J. Therm. Anal. Calorim., 88 (2007) 871.

 13. A. Gladysz-Plaska A, M. Majdan, S. Pikus, W. Lewandowski, Tetrad effect in the adsorption of the lanthanides on zeolite Y, J Colloid Interf. Sci., 313 (2007) 97.

 14. E. Olszewska, S. Pikus, A. Kultys, P. Wolski, Powder diffraction investigations of some derivatives of benzophenone - monomers for synthesis of new polyurethanes, Powder Diffraction, 22 (2007) 259.

 15. M. Iwan, A. Kula, Z. Rzaczynska, S. Pikus, D. Flisiuk, M. Gomola, Synthesis and properties of lanthanide(III)complexes with 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, Chem. Papers, 61 (2007) 376.

 16. K. Kledzik, M. Orlowska, D. Patralska, M. Gwiazda, J. Jezierska, S. Pikus, R. Ostaszewski, A.M. Klonkowski, Cu(II)recognition materials: Fluorophores grafted on mesoporous silica supports, Appl. Surf. Sci., 254 (2007) 441.

 17. S. Pikus, I. Melnyk, E. Gladyshevskii, Structural Refinement and Homogeneity Range of Sm6Al3Si,Solid State Phenom., 130 (2007) 101.

wstecz