[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] LUDZIE [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Stanisław Pikus
profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Krystalografii
 
tel. 48 (081) 537 56 41
e-mail stanpik1@wp.pl
www