Zakład Krystalografii, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
[Rozmiar: 35788 bajtów] ZAKŁAD KRYSTALOGRAFII UMCS
[Rozmiar: 856 bajtów] Polski  [Rozmiar: 105 bajtów] English  [Rozmiar: 877 bajtów] Español 
[Rozmiar: 9136 bajtów] WSPÓŁPRACA [Rozmiar: 9136 bajtów]
 
Badania z zakresu krystalochemii organicznej prowadzone są we współpracy z: W zakresie rentgenografii stosowanej prowadzona jest współpraca z pracownikami: